Balaházak. Kft


A honlap célja:
Megfeleljen a XXI. században elvárt követelménynek: az ember elektronikus úton tudja intézni ingatlantulajdonainak ügyeit. Ezért fejlesztettük a honlapot lényegre törően egyszerűen kezelhetővé, mely felöleli tulajdonosok számára az ingatlankezelés szükséges teljes témakörét, azonnali naprakész információt szolgáltatva számukra.

Lehetővé teszi a tulajdonosok elkülönített egyéni egyenlegének megtekintését
Hibabejelentést
az SZMSZ, Határozatok, Formanyomtatványok megtekintését, illetve letöltését
A Számvizsgáló Bizottságok tagjai számára lehetővé teszi a könyvelés teljes naprakész áttekintését, ezzel a Társasház mindenkori gazdasági felügyeletét

Tulajdonosoknak az egyenlegük megtekintését és letöltését

Az általam nyújtott elektronikus szolgáltatások bemutatása:

A látogatók számára a Társasház Demo-val lehetőséget biztosítok a működés megismerésére és kipróbálására: a BEJELENTKEZÉS „oldalon” belépés Felhasználó név: XY, Jelszó: 10, Demo -val lehetséges, így megtapasztalhatják, hogy milyen lenne, ha megbíznának a Társasházuk kezelésével.

Gyakorlatban a tulajdonosok az általam kibocsátott Egyenleg-en találják a belépéshez szükséges egyedi azonosítókat: EGYENLEG MINTA

 

Engedje meg, hogy bemutatkozzam.

 

Balatoni Zoltán egyéni vállalkozó és a Balaházak Kft  tulajdonosa vagyok, Kőbányán élek családommal egy régi építésű kisebb társasházban. Mikor 8 évvel ezelőtt mostani lakásunkban költöztünk felvetődött bennem annak a gondolata, mik azok a nehézségek, problémák, amelyek a környezetemben lévő társasházak életét megkeserítik, és mik lehetnének azok a szolgáltatások, amelyekkel én, mint közös képviselő, valami új szemléletet tudnék megvalósítani.

Elvégeztem a tevékenységem megkezdéséhez szükséges ingatlankezelői szakképesítést és kezdetben csak saját házunkban, majd más társasházakban látom el a közös képviselői feladatokat.

Fontosnak tartom, hogy munkám során ne essek abban a hibába, hogy ún. „tömegkezelést” folytassak, igyekszem mindig személyes kapcsolatot kialakítani az egyes ingatlanok tulajdonosaival. Leginkább személyes találkozások alkalmával tud az valóban kiderülni, hogy mik azok a problémák, amik leginkább megoldásra várnak az egyes lakóközösségeknél, az évi egy közgyűlés ennek kiderítésére nem elég.

Az egyik legnagyobb kihívás sok esetben annak megértetése, hogy egy adott lakóközösségben az egyéneknek sokszor a saját érdekeit félre téve kell, egy a közösséget érintő problémát, feladatot megoldani. Hát, nem könnyű…..

Munkámat maximálisan a Társasházi törvény paragrafusait szem előtt tartva végzem, és az alábbi szolgáltatásokat tudom nyújtani:

 • A társasház működési, felújítási számláinak kezelése olyan költségkímélő lehetőségek alkalmazásával, mint pl: internetes utalási, lekérdezési lehetőségek alkalmazása, zöld számlakivonat.
 • A beérkező közüzemi és egyéb számlák pontos kifizetése a társasház által igényelt módon (többes aláírás, egyedi utalás, csoportos beszedés)
 • Tulajdonosi folyószámlák naprakész könyvelése, az aktuális állapot lekérdezésének, kinyomtatásának lehetősége interneten keresztül, vagy a tulajdonos által kért módon
 • Pénzügyi beszámolók elkészítése, annak tulajdonosokhoz való eljuttatása, a honlapon egyedi megjelenítése
 • Kellő számú (minimum évi egy) közgyűlés megszervezése és lebonyolítása
 • Felelős, megalapozott költségvetési tervezet elkészítése, közgyűlés elé terjesztése, az év során az előirányzott számok teljesülésének nyomon követése.
 • Adóbevallások elkészítése, annak NAV-hoz való eljuttatása
 • Vállalkozókkal szerződések megkötése, az ebben foglalt feltételek betartásának ellenőrzése, garancia érvényesítése.
 • Káresemények bejelentése, kapcsolattartás a biztosítókkal a kár leggyorsabb megtérítése érdekében
 • A hátralékba került tulajdonosok, felszólítása, eredménytelenség esetén a jogi lépések megtétele (fizetési meghagyás kibocsátása).
 • Pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, azok maximális kihasználása.
 • Minden a társasház tulajdonát képező dokumentumállomány kezelése, megőrzése, a szükséges dokumentumok naprakész vezetése.

 

A közös képviseleti díj megállapítására személyes egyeztetés alkalmával, a társasház igényeinek és adottságainak szem előtt tartásával kerül sor.